Den dětí v MŠ

19.6.2017

Den dětí si 1.6. užívaly všechny děti z MŠ Slunečnice na školní zahradě společně se školáky. Ti jim na dvanácti stanovištích organizačně pomáhali s plněním úkolů. Za jejich splnění nakreslili dětem obrázek do příslušného okénka v připravených kartičkách. Děti skákaly v pytlích, chytaly rybičky, shazovaly plechovky tenisákem, šroubovaly, navlékaly korálky, sestavovaly obrazce ze špejlí...

Po skončení si malí i velcí společně hráli až do oběda. Bylo to prima.

Karin Horešovská