Školení našich pedagogů

5.12.2017

Během podzimu probíhala v naší školce školení pedagogů na téma individualizace ve vzdělávání a matematická pregramotnost v rámci projektu "Kráčíme k novým cílům" - Šablony pro MŠ a ZŠ, který je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Školení probíhala s účastí MŠ Brejličky a MŠ Vrchlického. Paní učitelky získaly další zkušenosti v  programu Začít spolu a v oblasti podpory  matematických představ u dětí.

Vladimíra Ďurčanská