Návštěva v domově důchodců

22.5.2007

Dne 17. 5. 2007 jsme s dětmi navštívili Domov důchodců Františka Kloze v Kladně. Děti předvedly jarní pásmo s písničkami, tancem a předaly děděčkům a babičkám obrázky a květiny. Za krásné vystoupení děti dostaly čokoládovou odměnu, kterou snědly ještě, než se vrátily do mateřské školy. Domluvili jsme si další návštěvu, protože si myslíme, že je potřeba v dětech prohlubovat úctu ke stáří.

Vladimíra Ďurčanská