Říjen v 1. lístečku

7.11.2022

Do školky za námi přijelo Divadlo z pytlíčku s pohádkou O drakovi, slavíme narozeniny a svátky kamarádů, na lesních dnech pozorujeme změny v přírodě (listnaté stromy) v lese i na poli. V tělocvičně na 14.ZŠ si užíváme velký prostor a i kruhy, šplhací lano a tyče:)

Brambory vaříme na loupačku a ochutnáváme, zpíváme písnicku Kopu kopu brambory a z brambor tvoříme ježka. Kaštany sbíráme, počítáme, malujeme, v dílně vrtáme a korále navlékáme, učíme se básničku Kaštánek.

Trochu už na nás dýchly Vánoce, při společném setkání rodičů a dětí vyrábíme společně s rodiči z keramické hlíny Adventní svícen.

Mějte krásné dny, Petra, Jana a děti z 1. lístečku