Vyřazení žáků 9. tříd

26.6.2020

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd se odehrálo i v letošním školním roce, ačkoliv jeho uspořádání bylo zpočátku provázeno mnoha otazníky.

Letošní deváťáky totiž čekalo na cílové rovince jejich základního vzdělávání hned několik překvapení. Z důvodu vypuknutí pandemie museli zvládnout přechod na distanční výuku, zvládli nekonečné čekání na přijímací zkoušky, zvládli zorganizovat závěrečné rozloučení s třídními učiteli v rekordně krátkém čase, zvládli slavnostní vyřazení v rouškách.

Ačkoliv přišli o poslední čtyři měsíce, během nichž se kolektivy dotvářejí, mnohé se podařilo dohnat během červnových konzultací a na slavnostní vyřazení přivedli třídní učitelé tři nezapomenutelné a jedinečné třídní kolektivy.

Celá událost měla slavnostní a důstojný ráz, díky patří rodičům a rodinám našich absolventů.

Přejeme všem deváťákům na nových školách mnoho studijních úspěchů a štěstí a radost v osobních životech.