Mediální výchova v 9. ročníku

8.6.2021

Deváťáci mají po přijímacích zkouškách, a tak máme v českém jazyce možnost  naplno se věnovat mediální výchově. Kritické vnímání mediálních sdělení je jednou z klíčových dovedností, kterou člověk potřebuje, aby obstál v dnešním světě.

Projekt, který v současné době běží v devátých třídách, je rozdělen na tři části - tištěná média, televizní zpravodajství a rozhlas. V každé části žáci nejprve analyzují existující mediální sdělení - porovnávali například bulvární a seriózní tisk, analyzovali vybranou televizní relaci a třídili jednotlivé zprávy dle obsahu i formy. Následuje část kreativní, při níž žáci vytvoří vlastní mediální sdělení - ať už tiskovinu, televizní zpravodajskou reportáž či rozhlasovou zprávu.

Součástí projektu byla i debata s redaktorkou Kladenského deníku Kateřinou Nič Husárovou, která byla tak laskavá a přišla nám do školy vyprávět o krásách a úskalích novinářské práce.

Žáci pracují ve skupinách a úroveň odevzdaných prací svědčí o tom, že je projekt zaujal. Posuďte sami.

Rozhodující je, že si formou projektové výuky nejlépe uvědomí, co mediální svět znamená a jaká pravidla je třeba mít na paměti při komunikaci v prostředí masmédií.

Zina Nejedlá