9. A, B, C v knihovně

2.11.2022

Žáci devátých tříd navštívili v tomto měsíci Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Hlavním cílem návštěvy bylo seznámit žáky s katalogem knihovny a naučit je, jak si objednat v knihovně knižní zdroj pro absolventskou práci. Knihovna nám vyšla vstříc a během svého běžného úterního provozu nám nabídli nejen program ve studovně, při němž se žáci seznámili s knihovnou a s jejími službami a zkoušeli si tvorbu citací knih, ale zároveň si žáci mohli objednat konkrétní knihy pro své práce a začali je zde i studovat.

Několik žáků si v knihovně zřídilo legitimaci, a mohli si tak knihy odnést domů.Středočeská vědecká knihovna  nabízí čtenářům kultivované a klidné prostředí a její služby jsou velmi profesionální. Jsme rádi, že se naši žáci s tímto prostředím měli možnost seznámit.

Zina Nejedlá