Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd a závěr školního roku

4.7.2023

Ve čtvrtek 29. 6. se naše škola loučila s deváťáky. Dopoledne při Posledním zvonění vyšli mladší žáci na ochozy a zamávali deváťákům nastoupeným v hale školy. Hlavní loučení ale přišlo odpoledne. Po důstojném nástupu tří tříd a jejich třídních učitelek následovalo jmenování samotných jednotlivců a předání absolventských šerp i vysvědčení, které vyvrcholilo závěrečnou společnou písní všech žáků a žákyň 9. tříd. Poté proběhlo rozloučení s třídními učitelkami, plné fotografování a krásných slov.

Něco končí, něco nového začíná, přejeme našim absolventům, aby se jim na jejich dalších cestách dařilo!

 A v pátek 30. 6., kdy již byla škola s menším počtem žáků, předávali třídní učitelky a učitel vysvědčení ve svých třídách. Žáci a žačky nosili květiny, bonboniéry i drobné dárečky jako poděkování svým učitelům a učitelkám za školní rok 2022-23. V 8 hodin v hale školy se paní ředitelka Blanka Chvojková rozloučila předáním putovních pohárů třídním kolektivům s nejlepším hodnocením.

Tereza Dobrá a Zina Nejedlá