6.ABC na Sletišti

13.9.2023

Letošní čerství šesťáci strávili  6. a 7. září se svými třídními učitelkami na Sletišti.  Cílem adaptačního programu nebylo navazování vztahů mezi spolužáky, protože kolektivy se znají od první třídy. Spíše šlo o to, aby se žáci seznámili se svými novými třídními učitelkami a s paními asistentkami  a aby si paní učitelky udělaly základní představu o svých nových žácích.

Nepoznáte dítě lépe než při hře, při soutěži, při spolupráci, a tak děti soutěžily ve skupinách i v jednotlivcích, překonávaly strach v lanovém parku vysoko v korunách stromů a pobavily se i na trampolínách.

Shodli jsme se, že se adaptační program povedl, a tak už jen všem šesťákům přejeme, aby se jim na druhém stupni dařilo!

Zina Nejedlá