ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 - úvodní stránka

Stránky města Kladna

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Úvodní stránka » Základní škola » Spolupráce s Evropskou unií » Projekt "Bádáme a objevujeme"

Projekt "Bádáme a objevujeme"

9.10.2019

Projekt je zpracován v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014830


Datum realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

 

Cíl projektu:

 • ZŠ - podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • ZŠ - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání – v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, ICT a polytechnické vzdělávání
 • ZŠ - zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • ZŠ, MŠ - sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
 • ŠD - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání – v oblastech čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluze a ICT
 • MŠ - zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ
 • MŠ - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání – v oblastech čtenářská a matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj
 • MŠ - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • MŠ – Projektový den ve škole i mimo školu
 • MŠ - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

V rámci projektu budou v ZŠ vytvořené doučovací skupiny pro český jazyk, německý jazyk a matematiku, kde si žáci budou mít možnost učivo zafixovat a procvičit. Pedagogové se budou vzdělávat v oblasti inkluze a dále v oblastech zaměřených na čtenářskou gramotnost a pregramotnost, matematickou gramotnost a pregramotnost, mentoring, cizí jazyky a inkluzi.


Zvonění

1. hodina07.55 - 08.40
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.50 - 10.35
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodinapolední přestávka
8. hodina14.00 - 14.45
9. hodina14.50 - 15.35

Dnes je: 26.1.2020

Svátek slaví: Zora


© ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447 | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík