14. ZŠ Kladno ... hospodaří s dešťovou vodou s přispěním Statutárního města Kladna

27.4.2021

Koncem roku 2020 jsme zažádali Komisi Rady města Kladna pro životní prostředí o dotaci na pořízení čtyř nádob na dešťovou vodu o celkovém objemu 4 000 litrů. Dotace byla poskytnuta v plné výši: 11 960,- Kč.

Tyto nádoby jsou využívány zejména v předmětu pracovní činnosti – pěstitelské práce, který je určen žákům 6. a 7. ročníku. V předchozím systému byla dešťová voda bez užitku odváděna svodem ze střechy do městské kanalizace a zahrada byla zavlažována z vodovodního řadu.

Od cíleného sběru dešťové vody si slibujeme zejména výrazné snížení nákladů na vodu. Zároveň se jedná o významný prvek pro rozvoj environmentálního cítění žáků a jejich výchovu směrem k prosazování myšlenek trvale udržitelného rozvoje.

Žáci budou moci na vlastní oči pozorovat koloběh vody v přírodě, ale také se budou přímo podílet na zmírnění probíhající klimatické krize, což bude přínosem pro jejich ekologické uvažování.

Bc. Petr Hataš