Poděkování

9.11.2010

Vedení ZŠ a MŠ Ukrajinská Kladno spolu s žáky a zaměstnanci školy děkují zřizovateli – Magistrátu města Kladna, firmě Stavby Feldner F.S.K. Kladno a v neposlední řadě školské radě, vedené panem Luďkem Bartošem, za provedení úprav na nádvoří před hlavním vchodem školy a realizaci bezbariérového vstupu do hlavní budovy. Hlavní vchod do budovy školy tak bude jistě bezpečný.

Zároveň je potřeba poděkovat zřizovateli také za zavedení čipového docházkového a stravovacího systému do budovy školy. Především po stravovacím systému rodičovská veřejnost dlouho volala. Doufáme, že po počátečních provozních problémech se stane docházkový systém moderním přínosem pro bezpečnost dětí ve škole a stravovací systém přispěje ke spokojenosti našich strávníků a jejich rodičů, jak si to dlouho přáli.