5. C

11.12.2012

Dne 6.12.2012 se naše třída 5.C  zúčastnila celoškolního projektu Comenius. Zaměřili jsme se na města a státy partnerských škol. Na mapě Evropy jsme si určili jejich polohu a vybarvovali jsme je ve slepé mapě Evropy, tímto způsobem byla určena poloha daných zemí. Dalším bodem naší práce byly zvyky daných zemí. Zaměřili jsme se hlavně na vánoční zvyky. Naše práce nespočívala jen na vyplňování pracovních listů, ale naše hledání bylo rozšířeno i o internet a v neposlední řadě o materiály, které nám připravili všichni vyučující na naší škole.