Projektový den na téma „Migrace, kde domov můj?“

6.11.2014

Naše škola reagovala na státní svátek 28. října, na besedu pro osmé ročníky  Kde domov můj a 4. listopad věnovala  projektovému dni.

Informace o projektu